Bouw- en verbouw projekten gemeente Laagstad-Hoogdorp Naar het Hoofdstation

Blokbeveiliging en spanningsvoorziening
Bloksysteem opzet.
De keuze voor het bloksysteem van Lauer is gebaseerd op het feit dat ik voor een mooi bedrag aan een flinke hoeveelheid componenten kon komen. Dit systeem biedt verder de mogelijkheid om ingezet te worden in een digitale omgeving. Dit is in de toekomst wel de bedoeling.


De componenten vallen in drie categorien uiteen:
- Modules schaduwstation
- Blok modules
- Trafo's en rijregelaars

Modules schaduwstation
Het schaduwstation bestaat bij mij uit vier sporen en is opgebouwd met het SYSTEME LAUER.
Het is opgebouwd uit een centrale besturingsmodule LBS10, twee wissel/halte modules LBS20 en 1 uitgaande wissel module LBS30. De modules kunnen gevoed worden uit de Lauer trafo's(Bijv. PCC100-10) of uit, zoals ik voorlopig heb gedaan, een Fleischmann trafo.


Ik heb er voor gekozen de modules met draadstrippen uit te rusten ondanks de schroefverbinding op de modules zelf. Dit is gewoon een gevoelskeuze geweest.
De eerste module naast de trafo is de centrale besturing, de tweede voor het besturen van de ingaande wissels en de eerste drie haltes, de derde voor de uitgaande wissels en de vierde voor de derde halte.
Omdat ik gebruik maak van 'enge' bochtwissels(door ruimtegebrek!) heb ik er voor gekozen ook de uitgaande wissels automatisch om te laten schakelen. Hierdoor is er minder kans op ontsporingen.
Verder zit er een paneeltje met een aantal drukknopjes en "bezet melding" LED's bij de modules waarmee het uitrijden kan worden verzorgd en je aan de LED's kunt zien welk spoor vrij of bezet is. Ook is er een keuzeschakelaar, waarmee je het uitrijden handmatig, automatisch, of uit kunt schakelen.
Ik heb de derde en vierde module om moeten draaien anders functioneerde de uitrijwissels niet goed. Helaas waren de draden al gemonteerd voordat de module voor de uitrijwissels was aangeschaft. Hierdoor is het dradenverloop wat vreemd geworden .


Blok modules
De baan is opgedeeld in meerdere blokken d.m.v. de UBS15. Eigenlijk vormt een UBS15 op zich een blok. Meerdere UBS15's gekoppeld vormen dan een blok keten.
De baan is te verdelen in 4 gedeeltes:
- Spoor 1 (buitenste ring)
- Spoor 2 (binnenste ring)
- Spoor 3 en 4 (Pendelgedeelte naar Hoogdorp)
- Rangeer en lokloods

D.m.v. relais (Viessmann) welke omgezet kunnen worden door bijv. drukschakelaars kunnen de wissels en de koppelingen tussen de UBS15 omgezet worden. Zo wordt bij het veranderen van spoor 1 naar 2 ook de blokbeveiliging doorgekoppeld.
Voor spoor 3 en 4 is een speciale schakeling gemaakt omdat ik daar te maken heb met ompoling van de spanning door de pendelmodule PZS100.
Als er naar het rangeer/lokloodsgedeelte gereden wordt, rijdt de trein uit het beveiligde bloksysteem. Omgekeerd zal er met de verkeersleiding gebeld moeten worden om het beveiligde spoor weer op te rijden. De pendel instelling kan daartoe uitgeschakeld worden en d.m.v. de 'gewone' trafo naar spoor 3 of 4 gereden worden. Het rangeergedeelte is vanwege de ompoling van de spanning ook op beide rails geisoleerd van de 'hoofdbaan'.
Ook de overgang van het pendel gedeelte naar Spoor 2 is dubbel geisoleerd vanwege de ompoling. Ik heb voor Viessmann relais gekozen omdat de relais van Lauer(EEP160) een negatieve schakelpuls nodig hebben. In de praktijk blijkt dat bij digitale decoders een positieve puls gegeven wordt. Dit gaat dus niet werken met de EEP160. Om dus op de toekomst voorbereid te zijn heb ik gekozen voor de zeer praktisch behuisde Viessmann relais.


Voorbeeld van een besturingsgedeelte, in dit geval bedoeld voor het beveiligen van het niet gelijktijdig inrijden van spoor 1 naar 2 en van 3 naar 2.


Trafo's en rijregelaars
De baan is opgedeeld in blokken, geregeld door een UBS15. Deze blokken bestaan uit een zogenaamd "Rij" en "Stop" gedeelte per UBS15. De voeding wordt verzorgd door een PCC100 voeding en de rijregeling door PCC100-11,12,32

PCC100-10

De voeding van deze RIJ-(FAhr) en STOP gedeeltes(HAlt) wordt door Lauer PCC100-10 voeding in combinatie met de PCC100-11,12,32 rijregelaars verzorgd. Ik gebruik drie types namelijk:
- PCC100-11
- PCC100-12
- PCC100-32
Alle rijregelaars zijn voorzien van een handige z.g. rangeerschakelaar waarmee de rijspanning flink verlaagd wordt, maar het regelbereik mooi groot blijft. Verder hebben ze alle drie een schakelaar en draaiknop waarmee de optrek- en afremtijd ingesteld kan worden.

PCC100-11

De PCC100-12 en PCC100-32 zijn voorzien van extra funkties. Het is mogelijk d.m.v. een signaaltje van bijv. een reed relais of seinsignaal of door gewone schakelaars de rijregelaar een opdracht tot langzaamrijden of stoppen te geven en ook weer op te heffen.


PCC100-12 en PCC100-32


Terug naar het begin